Home Competente distinctive Managementul Proiectului Domenii Portofolii Contact
ROUK IT DESearch eumoney
Managementul Proiectului
Pentru noi orice proiect este inclus într-o strategie. Este vital să identificăm demersul strategic al beneficiarului pentru a acorda mai mult decât consultanţă în managementul proiectului.

Managementul Proiectului Tratăm toate proiectele pe care le realizăm conform procesului de management:

Faza de design este faza actuală în care previzionăm următoarele elemente aferente fiecărei subactivităţi:

 • Rezultat: stabilim care este finalitatea activităţii şi cum contribuie aceasta la atingerea obiectivelor proiectului;
 • Responsabil: persoana (-ele) care răspund de obţinere rezultatelor aferente activităţii şi încadrarea acesteia în bugetul de timp şi resurse;
 • Resurse: Stabilim necesarul de resurse aferent fiecărei subactivităţi;
 • Data la care începe şi data la care se termină fiecare subactivitate;
 • Dependenţa de alte activităţi şi subactivităţi.
 • Graficul Gantt al proiectului este însuşit de către toţi cei implicaţi în managementul proiectului acesta fiind calendarul de execuţie al lucrărilor.

Faza de implementare transpune în realitate toate activităţile din proiect.

 • Dacă apar întârzieri sau depăşiri de bugete luăm măsuri corective pentru a putea atinge în cel mai scurt timp toate obiectivele proiectului.
 • Fiecare membru al echipei de proiect este responsabil de activităţi care ţin de aria de expertiză aferentă. În acest sens managerul de proiect este responsabil de activităţile critice şi de cele care ţine de reprezentarea companiei în raporturile cu terţii.

Faza de control o realizăm înaintea începerii activităţii (ex ante), pe perioada de implementare (on going) şi după finalizarea activităţii (ex post).

 • Ne raportăm întotdeauna la planificarea făcută, pentru a încadra proiectul în durat şi bugetul alocat.
 • Identificăm activităţile critice ale proiectului, adică acele activităţi care dacă ar depăşi durata preconizată afectează durata întregului proiect.
 • Acestor activităţi le acordăm o atenţie sporită, prin alocarea de resurse suplimentare şi urmărirea mult mai atentă a gradului de realizare în stadiu fizic şi financiar.
 • Nu luăm în considerarea opţiunea ca activităţile critice să întârzie peste durata preconizată.
 1. Evaluăm durata fiecărei activităţi în funcţie de un scenariu optimist şi un scenariu pesimist. Având în vedere interdependenţele dintre activităţi, rezultă durate ale proiectului mai mici şi mai mari. Compăm duratele cu restricţiile impuse de finanţator şi calendarul fiecărei resurse.
 2. Din punct de vedere al timpului de lucru ţinem cont de perioadele de sărbători şi de perioadele de inactivitate în construcţii. Fiecărei activităţi îi alocăm un calendar specific în funcţie de natura activităţii.
  De asemenea ţinem cont de gradul de încărcare a fiecărei resurse, dimensionând cantitatea acestora pentru a putea executa în paralele cât mai multe activităţi.

În concluzie defalcăm proiectul în activităţi majore: design, implementare, monitorizare. Activităţile majore le defalcăm în funcţie de importanţă, complementaritate şi cronologie în activităţi şi subactivităţi. Facem legăturile de cauzalitate între subactivităţi cărora le ataşăm rezultate, responsabili, perioada şi resursele. Ţinem cont de restricţiile finanţatorului şi fondul de timp disponibil în construcţii, astfel încât implementarea tuturor subactivităţilor să genereze rezultate care să se concretizez în atingerea obiectivelor proiectului.

Strategie Contax
©2008 Stream Group SRL • All right reserved