Home Competente distinctive Managementul Proiectului Domenii Portofolii Contact
ROUK IT DESearch eumoney
Competenţe distinctive
1. Domenii strategice de activitate:
 
1. Finanţări nerambursabile: FEADR, POR, POS, Fondul de Mediu, ISPA www.eumoney.ro
2. Contabilitate şi Taxe www.contax.ro
3. Consultanta si trainning in management strategic www.strategie.ro

2.

Experienţă relevantă:
 
1. 170 mil. EURO valoare proiecte realizate.
2. 160 de proiecte finanţate din diverse domenii.
3. 10 ani experienţă în domeniul financiar-contabil
4. 5 ani experienţă în managementul proiectelor europene.
3. Echipa performantă:
 
1. 12 membrii permanenţi cu locaţia în Timişoara şi Oradea.
2. 1 colaborator part-time cu locaţia în Strasbourg şi Bruxelles.
3. Membrii echipei au Masterat în Ştiinţe Economice,media de vârstă sub 28 de ani.
4. Avem membri în Corpul Experţilor Contabili din Romania, stagiari în Corpul Auditorilor din România şi ACCA (Corpul Experţilor Contabili din Marea Britanie).
5. 5 ani activitatea didactică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Timişoara
(Management, Management Strategic, Cultură Organizaţională, etc).
www.strategie.ro
4. Certificări si acreditări:
 
1. Locul 1 în topul firmelor de consultanţă la nivelul Regiunii Vest în anul 2006.
2. Membri ai Asociaţiei Consultanţilor în Management din România.
3. Suntem certificaţi în sistemul de management al calităţii conform standardului ISO 9001:2008.
4. Suntem certificaţi în sistemul de management de mediu conform standardului ISO 14001:2004.
5 Suntem certificaţi în sistemulul de management al sănătaţii şi securităţii ocupaţionale conform standardului OHSAS 18001:2008.
5. Domenii de expertiză:
 
1. Realizăm proiecte pentru accesarea fondurilor europene şi naţionale: POS, POR, FEADR, Fondul de Mediu, ISPA.
2. Know-how diversificat. Experienţă relevantă în arhitectura afacerilor din domeniile: agricultură, producţie, servicii, etc.
3. Flexibilitate. Abordăm domenii noii, ne adaptăm programului clientului, venind noi la el.
4. Transferăm continuu întrega noastră experienţă în avantaje pentru client: timpi de execuţie mai scurţi,
documente mai puţine, fluiditate crescută a proiectului.
6. Real time management:
 
1. Gestiunea on-line a proiectului. Folosim singura aplicaţie on-line din România care gestionează un proiect pe toate fazele acestuia. www.e-management.ro
2. Viteză de execuţie. Depunem un proiect de finanţare în maxim 2 săptămâni de la semnarea contractului de consultanţă şi recepţia tuturor documentelor necesare proiectului.
3. Management integral al proiectului. Executăm consultanţă, arhitectură, proiectare pe specialităţi, dirigenţie de şantier prin colaboratori cu experienţă relevantă în domeniu.
4. Avem capacitatea logistică de a implementa proiecte în toată ţara.
7. Sinergie:
 
1. Clientul este pe primul loc. Interesele clientului primează dar fără a afecta interesele celorlalte entităţi implicate în proiect: finanţator, avizatori, consultant, proiectant, furnizori, statul.
2. Parteneriatul este filozofia noastră. Dintr-un proiect trebuie să beneficieze toţi cei implicaţi.
3. Energizăm proiectele. Avem dorinţa şi putinţa de face cele mai bune proiecte la nivel naţional.
4. Confidenţialitate. Tot ceea ce facem rămâne între noi. Garantat.
8. Servicii conexe GRATUITE pentru solicitanţii de fonduri nerambursabile:
 
1. Infiinţări de societăţi comerciale,persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, etc.
2. Analiză economico – financiară a ultimului bilanţ şi ultima balanţă disponibilă.
3. Consultanţă financiar-contabilă la momentul accesării fondurilor.
4. Obţinerea tuturor avizelor şi certificatelor necesare proiectului.
9. Reduceri de preţ pentru:
 
1. Serviciile de consultanţă aferente întocmirii proiectelor de finanţare nerambursabilă
clienţilor strategie.ro şi contax.ro
2. Serviciile de trainning şi consultanţă în management, clienţilor contax.ro şi eumoney.ro
3. Serviciile de contabilitate clienţilor strategie.ro şi eumoney.ro
Strategie Contax
©2008 Stream Group SRL • All right reserved